Ile kosztuje wycena nieruchomości?

14497
0
Udostępnij:
Ile kosztuje wycena nieruchomości?
Głosów: 9 (śr. 4.2)

Sprzedaż nieruchomości takiej, jak mieszkanie, dom jednorodzinny czy też działka gruntowa przeznaczona pod zabudowę, zawsze wiąże się z określeniem wartości tej nieruchomości.

Wydawać by się mogło, że określenie wartości nieruchomości nie stanowi większej trudności. Jednakże, z uwagi na wagę przedsięwzięcia najkorzystniej i najbezpieczniej będzie, jeżeli zadanie określenia wartości nieruchomości powierzymy rzeczoznawcy majątkowemu.

Jak znaleźć uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego?

Znalezienie rzeczoznawcy majątkowego nie powinno nasuwać większych trudności. Jeżeli w środowisku nie znamy żadnego rzeczoznawcy majątkowego, możemy skorzystać z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: LINK.

Jednym ze sposobów wyszukiwania specjalisty we wskazanej bazie jest wyszukiwanie „po województwie”. W tym celu wybieramy w dostępnej na stronie wyszukiwarce interesujące nas województwo i uruchamiamy wyszukiwanie poprzez kliknięcie przycisku „Szukaj”. W efekcie otrzymamy listę wszystkich rzeczoznawców majątkowych w danym województwie oraz ich dane adresowe.

Mib.gov.pl - Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

Źródło: Mib.gov.pl – Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

Posiadając taką listę, możemy do wybranych rzeczoznawców majątkowych skierować „zapytanie ofertowe” w sprawie wstępnych kosztów wyceny naszej nieruchomości.

Od czego zależy koszt wyceny nieruchomości (koszt sporządzenia operatu szacunkowego)?

Z uwagi na fakt, że nie istnieją żadne wytyczne w sprawie określania kosztów wyceny nieruchomości, ani też żadne cenniki określające koszt wyceny nieruchomości, w sytuacji każdej wycenianej nieruchomości, koszt sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego będzie zależny od kilku czynników.

Do tych najistotniejszych czynników, mających wpływ na koszt sporządzenia operatu szacunkowego, należą:

  • rodzaj nieruchomości,
  • powierzchnia nieruchomości,
  • koszt pozyskania przez rzeczoznawcę majątkowego danych z zakresu cen transakcyjnych nieruchomości w danym obszarze,
  • koszt pozyskania niezbędnych dokumentów określających prawo własności nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w przypadku wyceny nieruchomości niebędącej własnością osoby fizycznej np. Skarbu Państwa),
  • oczekiwany przez nas termin wyceny nieruchomości.

Oczywiście, cena za sporządzenie operatu szacunkowego może nieznacznie odbiegać od tej wynegocjowanej, ale ostatecznie jej wysokość nie będzie dla nas zaskoczeniem.

Przeczytaj: Operat szacunkowy nieruchomości

W jaki sposób rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość?

Wybrany przez nas rzeczoznawca majątkowy, wyceniając wskazaną nieruchomość, mieszkanie, bądź domek jednorodzinny, czynności szacowania nieruchomości musi wykonywać zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem w sprawie szacowania nieruchomości. Wykorzystując przy tym całą swoją wiedzę i doświadczenie, określenie ceny nieruchomości przeprowadzi z pełną bezstronnością, z zachowaniem tajemnicy służbowej.

Podstawowym podejściem w zakresie szacowania nieruchomości – mieszkania, czy domku jednorodzinnego jest podejście porównawcze, które określa wartość rynkową nieruchomości.

Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego.

W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej, albo metodę analizy statystycznej rynku.

Przy metodzie porównywania parami rzeczoznawca majątkowy porównuje nieruchomość wycenianą, której cechy są znane, z każdą nieruchomością podobną, która była przedmiotem obrotu i znane są cechy tej nieruchomości oraz warunki zawarcia transakcji. Wartości te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu.

Warunkiem rzetelnie przeprowadzonej wyceny nieruchomości, przy zastosowaniu metody porównawczej, jest istnienie archiwum cen nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Archiwum cen zgodnie z przepisami prawa prowadzi starostwo.

Przeczytaj: Na czym polega wycena nieruchomości?

Podstawa prawna opracowania:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Foto: Picjumbo.com

Udostępnij: